Lluniau: Sesiwn Fawr Dolgellau 2019

Mae Sesiwn Fawr Dolgellau yn un o ddigwyddiadau mwyaf poblogaidd y calendr gerddoriaeth yng Nghymru. Eleni cafodd yr ŵyl ei chynnal mewn nifer o leoliadau o amgylch y dref.

Y ffotograffydd Dafydd Nant o gwmni ffotoNant aeth i’r ŵyl eleni ar ran Cymru Fyw.

Image copyright ffotonant

Cafodd y Sesiwn Fawr ei sefydlu ym 1992. Ers hynny mae’r ŵyl wedi ei lleoli mewn nifer o lefydd gwahanol yn y dre. Eleni roedd un o’r prif lwyfannau yng nghefn gwesty’r Ship.

Image copyright ffotoNant
Image caption Joseff Owen o fand Y Cledrau ar lwyfan y Ship nos Wener

Roedd y criw yma o flaen y Clwb Rygbi yn edrych ymlaen at nos Wener y Sesiwn

Image copyright ffotonant

Mae Lewys yn un o fandiau ifanc mwyaf addawol y sin ar hyn o bryd, a’n digwydd dod o Ddolgellau hefyd!

Image copyright ffotoNant

Ydych chi’n gallu dyfalu pa fand oedd y criw yma’n mwynhau?!

Image copyright ffotonant

…Candelas! Fe chwaraeodd y band set egnïol ar y nos Wener yn y Clwb Rygbi.

Image copyright ffotonant
Image copyright ffotonant

Daeth Maroon Town â synau ska, rap a dyb i lwyfan y Ship nos Wener. Mae’r band o Brixton wedi bod yn perfformio ar lwyfannau ar draws y byd ers 30 mlynedd.

Image copyright ffotonant

Mae llawer mwy na cherddoriaeth i’r Sesiwn Fawr erbyn hyn. Ar y dydd Sawrn roedd Rhodri ap Dyfrig a Daniel Glyn yn trafod comedi Hansh, S4C.

Image copyright FFOTONANT

Owain Myfyr yw un o sylfaenwyr y Sesiwn Fawr. Bu’n rhannu hanes yr ŵyl yn Nhŷ Siamas ddydd Sadwrn.

Image copyright ffotonant

Roedd cerddoriaeth i’w glywed ym mhob cornel o’r dref ddydd Sadwrn. Dyma Mared Williams yn perfformio ym mwyty Dylanwad.

Image copyright FFOTONANT

Roedd gwreiddiau’r Sesiwn fel gŵyl cerddoriaeth werin yn amlwg drwy gydol y penwythnos.

Image copyright ffotonant
Image caption Traed Moch Môn yn chwarae o flaen Gwesty’r Torrent
Image copyright ffotonant

Mae’r Haul Wedi Dod! Wel, roedd y cymylau wedi clirio ar gyfer Geraint Lovgreen o leiaf! Bu’n perfformio gyda’r band ar lwyfan y sgwar.

Image copyright ffotonant

Mae’n argoeli i fod yn haf prysur Gwilym, a roedd cynulleidfa fawr y Sesiwn Fawr wedi eu plesio.

Image copyright ffotonant
Image copyright ffotonant

Calan oedd yn cloi’r nos Sadwrn ar lwyfan y Ship. Mae’r band gwerin cyfoes yn un o ffefrynau cynulleidfa’r Sesiwn Fawr ers blynyddoedd.

Image copyright ffotonant
Image copyright ffotonant

Hefyd o ddiddordeb:

Lluniau: Gŵyl Fwyd Caernarfon 2019

Lluniau: Gŵyl Canol Dre Caerfyrddin

Oriel: Tafwyl 2019 n

Source – BBC News